Về chúng tôi

GIỚI THIỆU CHUNG

Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam – Instant Group Viet Nam Company Limited có địa chỉ tại Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Mã số thuế 0109173071 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn:
Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam nỗ lực xây dựng thành Doanh nghiệp phát triển bền vững trong ngành thiết bị thủy điện, điện năng lượng mặt trời không chỉ tại Việt Nam mà cả ở nước bạn Lào.

Sứ mệnh:
Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam tin rằng trách nhiệm của mình là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại.
Bên cạnh đó, các dự án của Công ty sẽ đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ngày càng cao cho người lao động.
Mặt khác sẽ góp phần tăng nguồn thu cho NSNN, phúc lợi xã hội và sự phát triển chung của cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. An Toàn: với Instant Group, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của cán bộ công nhân viên lên hàng đầu. An toàn trên mọi phương diện sản xuất và kinh doanh

2. Chính Trực: Trên nguyên tắc lấy đạo đức là giá trị tiềm tàng bên trong, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Việc xây dựng gìn giữ và phát triển những chuẩn mực đạo đức tạo nên một tập thể gắn bó, đoàn kết với những thành viên giỏi về công việc và ngày càng hoàn thiện về nhân cách.

3. Công Ty TNHH Instant Group Việt Nam luôn mong muốn mỗi nhân viên là một mắt xích rất quan trọng của cả hệ thống. Ở bất kì vị trí nào, công ty luôn tạo điều kiện để thành viên có thể hoạt động hết mình và trách nhiệm cao tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đoàn kết và nhân văn.

4. Hợp Tác: Chúng tôi luôn lấy sự thịnh vượng của đối tác làm mục tiêu lâu dài. Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.